COMMUNICATIE MET OUDERS

 

Binnen de Montessori Vereniging Haarlemmermeer hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met u. Communicatie is daarbij essentieel.

 Contacten met de leerkracht

’s Ochtends worden de kinderen bij de klassendeur door de leerkracht ontvangen met het geven van een hand. Op dat moment kunt u een korte mededeling doen (er zijn groepen die hiervoor een speciaal boekje hebben liggen). Ook na schooltijd is er gelegenheid om de leerkracht kort iets te vragen of te vertellen. Uiteraard kan de leerkracht eveneens deze momenten gebruiken om u een vraag te stellen of iets te vertellen.

Wanneer u de leerkracht rustig wilt spreken dan kunt u hiervoor een afspraak maken. We willen benadrukken dat u van harte uitgenodigd wordt om van deze gelegenheid gebruik te maken. Blijft u niet rondlopen met vragen of zorgen en schroomt u niet om de leerkracht op de hoogte te stellen van informatie die van belang kan zijn voor het kunnen begrijpen en begeleiden van uw kind. Ook de leerkracht zal u uitnodigen wanneer daar aanleiding toe is.

Wanneer er sprake is van een uitgebreid gesprek met afspraken over bijvoorbeeld een handelingsplan, een onderzoek of een verwijzing, dan wordt dit vastgelegd in een gespreksverslag.

 Contacten met intern begeleider of directie

Het kan zijn dat u behoefte heeft een gesprek te voeren met de intern begeleider, de schoolcoördinator en/of de directie. We stellen het op prijs wanneer u de leerkracht hiervan op de hoogte stelt.

Van deze gesprekken wordt een kort verslag gemaakt. Dit verslag gaat naar de leerkracht en wordt toegevoegd aan het dossier van uw kind. Wanneer u wilt dat de informatie vertrouwelijk blijft en niet bij de leerkracht of in het dossier terecht komt, is dat mogelijk. We kunnen dan uiteraard wel minder met de informatie doen.

Reguliere contacten

Aan het begin van het schooljaar vindt er een klassenavond plaats. Op deze avond wordt algemene informatie gegeven die geldt voor de school en de groep van uw kind. Voorafgaande aan deze avond krijgt u alvast alle informatie zodat ook eventuele verheldering op deze informatie kan worden gegeven.

 Ongeveer 4 - 6 weken nadat uw kind gestart is op school, of in een nieuwe bouw, wordt u uitgenodigd voor een facultatief oudergesprek. Met name de ouders van kinderen die nieuw zijn in een bouw, worden hiervoor benaderd. Maar als u bij de start van het schooljaar al iets wilt delen, is deze mogelijkheid er ook voor u. In dit gesprek wordt uitgewisseld hoe de start verlopen is. Er wordt algemene informatie uitgewisseld en er wordt nader kennisgemaakt. Het is in dit gesprek, waarvan aantekeningen worden gemaakt, nog te vroeg om leerprestaties of niveau te bespreken.

Twee keer per jaar ontvangt u een schriftelijk verslag over de ontwikkeling van uw kind. Bij dit verslag zit  een uitnodiging voor een mondeling gesprek. De data waarop deze verslagen worden uitgereikt vindt u terug in het informatieboekje.

Schriftelijke contacten

Elke maand ontvangt u een nieuwsbrief waarin algemene informatie staat. Voor diverse activiteiten, hulpvragen of mededelingen worden brieven verstuurd per digitale post. Ook worden er boodschappen / mededelingen opgehangen bij de school- en/of klassendeur. Intekenlijsten voor hulp vindt u eveneens bij de klassendeur.

Niet samenwonende ouders

In situaties waarin ouders niet samenwonen en de zorg voor de kinderen delen is het van belang dat relevante informatie bij beide ouders terecht komt. Dat is in het belang van zowel u als uw kind. We stellen het zeer op prijs als u samen op gesprek kunt komen. Soms lukt dat helaas niet. Algemene informatie is dan voor beide ouders beschikbaar via de website. Voor specifieke informatie over uw kind kunt u dan vragen om een tweede verslag en/of een tweede gesprek.

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

verkeer1 m_DSC_3037
RWF_7510_small m_DSC_2708